თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილების ინიციატივა

Hits: 4857

დარეგისტრირებულ წევრებს წარმოგიდგენთ საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს

თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების გაუმჯობესებას და სოფლის საზოგადოებრივი დარბაზების შექმნას,

ასევე, გაგაცნობთ პროექტ თვითმმართველობაშიმოქალაქეთამონაწილეობისდამატებითიფორმებისშექმნისხელშეწყობა ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგებს. პროექტის განხორციელებაში 19-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მიიღო მონაწილეობა.

     გვინდა ხაზგასმით ავღნიშნოთ, რომ კანონპროექტის დახვეწის პროცესი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს                       მონაწილეობაზე და სხვადასხვა უწყებების,  ორგანიზაციების თუ ექსპერტების მოსაზრებების და გამოცდილების                 ურთიერთგაზიარებაზე.