ახალი პროექტები

გადასვლები: 4610

პროექტი "გურიის რეგიონის სამკურნალო ტურიზმის პოტენციალის ზრდა გრიგოლეთის პლაჟის ქვიშის ანომალური მაგნიტური რუკის ფორმირების საფუძველზე"

დამფინანსებელი: საქართველოს თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

პროექტის მიზანია გურიის რეგიონის შავი ზღვის სანაპიროს ტურისტული პოტენციალის მნიშვნელოვანი ზრდის ხელშეწყობა და შესაბამისად სანაპირო დასახლებების მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.


პროექტი: „სასოფლო დასახლებების თვითორგანიზება ადგილობრივი განვითარებისთვის“

დამფინანსებელი: ევროპის ფონდი

პროეტის მიზანია ჩოხატაურის, სენაკისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტების 9 სოფელში დასახლების საერთო კრებების ორგანიზებას საინიციატივო ჯგუფების მიერ და ადგილობრივი მოსახლეობის ფართო მონაწილეობითა და საკრებულოს მაჟორიტარი წევრების ჩართულობით.